Missie

Missie ZP Dalfsen:

We willen de zichtbaarheid en samenwerking en daarmee de positie van ZP’ers in Dalfsen versterken en lokaal ondernemen bevorderen. Wij geloven dat een sterk lokaal ZP-ondernemersklimaat de sociale verbondenheid in Dalfsen stimuleert en dat het bijdraagt aan innovatie en aan versterking van de lokale economie.

De activiteiten van ZP Dalfsen zijn gericht op:

  • Zichtbaarheid & vindbaarheid van Dalfser ZP’ers vergroten
  • Creëren van ondernemingskansen
  • Elkaar leren kennen, samenwerken en krachten bundelen
  • Kennis & expertise delen
  • Gezelligheid & plezier
  • Belangenbehartiging en informatievoorziening
  • Realiseren van een fysieke ontmoetingsplek voor ZP’ers in Dalfsen

Ons motto is:

ZP Dalfsen: Samen meer!